Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

υπέροχο...
Γιάννης: [.. .] Οι πτωχοί πρέπει να δίνουν φόρους μ’ ακόμη περισσότερους να βάζουν στους ευπόρους. Μονάχα έτσι θα βρεθεί σωστή δικαιοσύνη κι ο πλούσιος και ο πτωχός ανάλογα αν δίνει. Ριτσάκι: Εάν αυτό εφαρμοσθεί, τα έθνη μαραζώνουν Σβήνουν από προσώπου γης και σαν κεράκια λιώνουν. Γιάννης: Γιατί; Ριτσάκι: Διότι διαιωνίζεται το Κράτος αδικίας κι έχομεν πάλι πλούσιους και πτωχικάς οικίας καθόσον κάθε πάμπτωχος ανόητον θα βρίσκει να κάνει υπεράνθρωπους αγών για να πλουτίσει. “Διατί να γίνω πλούσιος;” θα σκέπτεται καθένας, “Δια να πληρώνω εισφοράς εν γένει ηυξημένας; Αντί να γίνω πλούσιος να δίνω περισσότερα Χίλιες φορές θεόφτωχος, που δίνω και λιγώτερα”. Γι αυτό σας λέω, ο φτωχός τότε θα προοδεύει Αν βλέπει πως τον πλούσιον το Κράτος τον βραβεύει Η μόνη σίγουρη οδός παραγωγής ευπόρων ειν΄ να τρελλάνουν τους φτωχούς με δυσβαστάκτων φόρων Διότι για νάβγει ο φτωχός απ τον κλοιόν ετούτον θα προσπαθήσει σύντομα να αποκτήσει πλούτον.

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010